AZURNA OBALA
NICA - glavni grad Azurne obale, a drugi grad po veličini na francuskom mediteranu, posle Marseja...
ATINA
METEORI - KORINT - MIKENA - EPIDAURUS - PIREJ - GLIFADA (6 dana, 3 noćenja)
Amsterdam sa posetom Pragu i Salzburgu
8 DANA / 5 NOĆI – AUTOBUSOM Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
Evropske metropole
Evropski gradovi
Jesenja putovanja
Nova godina FIRST MINUTE
Putovanja po Evropi
Zimovanje 2017/18