Turistička agencija Marco Polo

Turistička agencija Marco Polo je osnovana 15.11.2004. god. u Kragujevcu.

Sedište agencije je u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 16 u Kragujevcu.

Ime: TURISTIČKA AGENCIJA MARCO POLO SLOBODAN RACIĆ PR KRAGUJEVAC
OSOBA ZA PRIJEM REKLAMACIJA: RACIĆ SLOBODAN
POSREDNIK maticni broj: 61055975
Tekući račun: 155-24519-76
Telefon: 034 338 140
Mobilni: 034 6 101 239
Dežurni telefon i viber kontakt: 065 338 1401
Email: marcopolotravel.kg@gmail.com